Kateřina Drahotová 1972

Jsem členem České asociace pro psychoterpii, www.czap.cz


Vzdělání a psychoterapeutická příprava

Pětiletý akreditovaný výcvi SUR, PhDr.Helena Strnadlová,PhDr. Jan Slavík 2002

Psychoterapie zaměřená na tělo,  RnDr. Květa Palusková ,Eli Weindelfield

Individuální terapie, supervise: PhDr. Vlasta Plášková

Supervize: Mgr. Petr Odstrčil


Další vzdělání:

Workshop Pesso Boyden Psychotherapy -  Sally Potter , 2017, 2018

Terapeutické masáže a Deep Draining, RnDr. Květa Palusková 2017

Aspekty práce s traumatem v kontextu Biosyntézy, PhDr. Yvonna Lucká 2015

Celotělová terapie, Eli Weindelfield 2015

Integrace dechu a těla, práce s tělem dle Dr. Schmitta 2014

Bazální stimulace 2012

Neverbální techniky 1997

Základy intervenčních technik, Psychoterapeutická fakulta 1996

Krátkodobý výcvik v relaxačních technikách 1996Psychoanylitická individuální psychoterapie 

Praxe

Integrační centrum Zahrada - od roku 2003 - doposud Vedoucí oddělení péče o rodinu, individuální terapie, vedení terapeutické skupiny pro rodiče dětí s kombinovaným postižením

Soukromá terapeutická praxe

Příprava a spolupráce na konferencích České asociace pro psychoterapii

Členka výboru České Arteterapeutické asociace

Navšechnočas, z.s. Předseda spolku

Centrum pro dítě a rodinu Zelený dvůr -1994 - 1996

Všeobecná fakultní nemocnice, Karlovo náměstí, oddělení akutní medicíny 1990 - 1994