Věci mají tendenci dopadat dobře...

O MNĚ

Narodila jsem se v roce 1972 v Praze


Vzdělání a psychoterapeutická příprava

Výcviky:

Pětiletý akreditovaný  výcvik SUR, PhDr. Helena Strnadlová, PhDr. Jan Slavík 2002

Psychoterapie zaměřená na tělo, pětiletý výcvik RnDr. Květa Palusková

Eli Weindelfield

Workshop Pesso Boyden Psychotherapy -  Sally Potter , 2017, 2018

Terapeutické masáže a Deep Draining, RnDr. Květa Palusková 2017

Aspekty práce s traumatem v kontextu Biosyntézy, PhDr. Yvonna Lucká 2015

Celotělová terapie, Eli Weindelfield 2015

Integrace dechu a těla, práce s tělem dle Dr. Schmitta 2014

Bazální stimulace 2012

Neverbální techniky 1997

Základy intervenčních technik, Psychoterapeutická fakulta 1996

Krátkodobý výcvik v relaxačních technikách 1996

Psychoanylitická individuální psychoterapie Phdr. Vlasta Pláškováod od roku 2005 doposud a Supervize

Praxe


Integrační centrum Zahrada  od roku 2003 - doposud

Soukromá terapeutická praxe

Vedoucí oddělení péče o rodinu, individuální terapie, vedení terapeutické skupiny pro rodiče dětí s kombinovaným postižením

Příprava a spolupráce na konferencích České asociace pro psychoterapii

Navšechnočas, z.s. Předseda spolku


Všeobecná fakultní nemocnice, Karlovo náměstí, oddělení akutní medicíny 1990 - 1994

Centrum pro dítě a rodinu Zelený dvůr -1994 - 1996